Gå med!

Ansökan om medlemskap i South Wettern Chapter Sweden
  
Tack för din ansökan! Medlemsansökningar behandlas i SWCs styrelse - efter styrelsens beslut meddelas du om ev medlemskap. Avgift för medlemskap innevarande år i SWC är 1 000 Kr. Nytt medlemskap from 1 november berättigar till medlemskap även nästkommande år!