Aktivitetsbeskrivning

Aktiviteter i South Wettern Chapter är i första hand avsedda för medlemmarna i chaptret.
Det finns tre sorters aktiviteter som anordnas av chaptret:

Beteckning

Typ av aktivitet

S

Sluten aktivitet - är avsedd enbart för chaptrets egna medlemmar samt en gäst per medlem.

M

Medlemsaktivitet - är öppna endast för SWC-medlemmar.

Ö

Öppen aktivitet - är sådana aktiviteter som är öppna för chaptrets medlemmar, H.O.G.-medlemmar och andra gäster.